rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení anonymně, a to v případě, že je příslušné osobě zřejmá totožnost oznamovatele (viz § 2 odst. 2 zákona č. 171/2023 sb.).

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.


Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Způsob odesílání dat touto aplikací plně vyhovuje Nařízení EP a Rady EU 2016/679 (GDPR) a dle něj Fakultní nemocnice Ostrava osobní údaje přijímá, zpracovává, uchovává a zabezpečuje (bližší informace o ochraně osobních údajů (GDPR) zde na stránce v liště nebo na www.fno.cz). V případě, že budou existovat nejasnosti ve věci odeslaných osobních údajů nebo ve věci odesílatele, budete kontaktováni. Pokud odešlete Fakultní nemocnici osobní údaje, které nebudou moci být zákonně zpracovány ani uchovány, budou bez možnosti obnovy smazány.